Blog Ko van Leeuwen


De Kanaaldijk in IJmuiden (I)09-11-2021 / Ko van LeeuwenOp 28-09-2021 heeft de gemeente een collegebericht uitgebracht waarin de toekomst van de Kanaaldijk wordt geschetst. Op 04-11-2021 heeft de gemeenteraad en amendement aangenomen om de Kanaaldijk eerder aan te pakken. Enkele punten vallen op:


De breedte van de wegEr wordt nadrukkelijk gewezen naar de twee dodelijke ongevallen. Natuurlijk is het terecht dat hier aandacht aan wordt besteed, maar een directe relatie met de 'gevaarlijke' Kanaaldijk is er niet. Van een van de twee doden is bekend dat deze onwel was geworden, van de tweede is geen oorzaak bekend. Het idee bestaat dat de ongevallen mede te maken hebben met de smalle weg. Als echter de weg breder was geweest had dit voor beide ongevallen waarschijnlijk niets uitgemaakt.

De goot langs de weg wordt op korte termijn gedicht. Dat is natuurlijk een goede zaak, echter ben ik geen ongeval tegen gekomen dat te wijten was aan de goot. Overigens wil je bij de meeste wegen niet met je wielen van het asfalt rijden want ook zonder goot kan je dat slecht bekomen.

Uiteraard is een bredere weg prettiger voor de chauffeurs. De weg inrichten volgens de CROW-richtlijnen is mogelijk en dan ook wenselijk. Echter moet men niet denken dat de weg daarmee 100% veilig wordt. Dat is geen enkele weg omdat je altijd afhankelijk bent van de weggebruikers.

Eerder was ik van mening dat de hele Kanaaldijk 50KM moet worden. Echter, het rapport van DTV-Consultants geeft voldoende ruimte om de 70KM te handhaven, mits een aantal maatregelen worden doorgevoerd zoals het verbreden van de weg en de rijstroken. De 50KM grens voor het kruispunt/
rotonde bij het Witte Theater moet wel op ruime afstand al beginnen.


De fietsoversteekDe fietsoversteek bij De Geul wordt veiliger gemaakt door de uitvoegstrook aan de zijde van De Geul op te heffen. En in beide richtingen komt er een drempel te liggen voor het kruispunt. Dit is uiteraard een verbetering ten opzicht van de huidige situatie maar als de uitvoegstrook komende uit het 70KM gebied in de richting van de sluizen niet wordt afgesloten blijft er veel verkeer 'op snelheid' richting De Geul gaan. Als men de uitvoegstrook wél afsluit dan heeft dat m.i. een betere remmende werking op het verkeer richting De Geul. Wel neemt dan het risico van kopstaart-aanrijdingen toe.

Wat een probleem is en blijft met de fietsoversteek is dat deze voor verkeer richting Havengebied áchter het kruispunt ligt, net op het moment dat men denkt klaar te zijn met het kruispunt. En het blijft natuurlijk een oversteek van een schijnbaar rechtdoorgaande weg. Daarnaast zullen fietsers en voetgangers hun moment goed moeten kiezen. Even snel oversteken is geen goed idee, de stopborden staan er niet voor niets.

Overigens heb ik in mijn archief weinig ongevallen op de fietsoversteek gevonden. Op dit moment kom ik niet verder dan één ongeval met een snorscooter. En uit mijn hoofd weet ik nog van een ongeval met een fietser, maar daar kan ik geen gegevens over vinden.


De ongevallen op het kruispunt Kanaaldijk/De Geul
In alle gemeentedocumenten en publicaties is vrij weinig aandacht voor de ongevallen op het kruispunt Kanaaldijk/De Geul. Natuurlijk wordt het wel genoemd, maar concrete oorzaken en maatregelen worden niet genoemd anders dan het aanleggen van een rotonde. In de lijst die door gemeenteraadslid Scholts eind vorig jaar is gepresenteerd zijn van de 25 meldingen slechts 7 terug te voeren naar een voorangsongeval op het kruispunt. Deze lijst staat hier.Het einde voorrangsbord wordt slecht gezien omdat een wegwijzer de aandacht trekt.

Duidelijk is dat automobilisten komende vanaf de aftakking kennelijk niet zien dat ze een voorrangsweg naderen of deze verkeerd inschatten. Zeker voor automobilisten die vreemd zijn in de omgeving zijn kan het kruispunt te plotseling opdoemen. Ten eerste ligt het kruispunt vlak na een vrijwel blinde bocht. Wat ook meespeelt is dat als men van het Sluisplein komt een krappe en slingerende Kanaaldijk oprijd die vervolgens steeds ruimer wordt en daarom het gevoel geeft dat men uit de verkeersdrukte is.


Een enkel bord in de bocht waarschuwd voor het naderen van een voorrangskruispunt.

Daarna wordt er slecht gewaarschuwd voor de voorrangskruising die dan ook nog deels aan het gezicht wordt onttrokken door bossages. Dat is voor mij de grootste oorzaak van deze aanrijdingen. Als het kruispunt vervangen wordt door een rotonde zal hier aandacht besteed moeten worden om te voorkomen dat dit soort ongevallen blijven plaats vinden.


Uitwaaierend wegdek vlak voor het kruispunt met het stopbord helemaal rechts.

Vreemd is ook de plaatsing van het stopbord aan de uiterste rechterzijde van de weg op slechts enkele meters van het kruispunt. Vlak voor het kruispunt gaat de weg uitwaaieren naar een rijstrook voor linksaf en een rijstrook voor rechtsaf. Het stopbord staat alleen uiterst rechts. Op de middenberm links ontbreekt dat bord terwijl dat juist een locatie is die men niet over het hoofd kan zien.


De rotonde als oplossing?


Voor het kruispunt Kanaaldijk/DeGeul staat nu een rotonde in de planning. Deze rotonde zal zeker een remmende werking hebben op verkeer van alle kanten. Het dwingt de weggebruikers ook om meer aandacht voor elkaar te hebben. Maar andere rotondes in Velsen hebben laten zien dat rotondes niet zaligmakend zijn. Zeker niet voor fietsers. Het ontwerp van het fietspad moeten we uiteraard afwachten maar er zijn twee mogelijkheden:

A) De fietsers in twee erichtingen laten oversteken op dezelfde plek als nu, maar dan als voorangsfietspad als onderdeel van de rotonde. Alleen dit is geen logische constructie waarbij het autobestuurders in verwarring kan brengen.

B) Een fietspad als onderdeel van de rotonde waarbij de fietsers de rotonde volgen. Het meest logische ontwerp, maar dan is het wel te hopen dat de fietsers niet de weg gaan afsnijden door tegen het verkeer in te rijden.

Verder zal de rotonde ruim van opzet moeten zijn om vrachtverkeer en speciale transporten door te kunnen laten.

Overigens hoor ik ook mensen zeggen dat de fietsoversteek weg kan omdat de fietsers over de Julianabrug kunnen. Dat lijkt mij een heel slecht plan. Ten eerste is het een zeer onlogische route. Ten tweede dwing je de fietsers om de rotonde bij de brug te gebruiken waarna een rare oversteek naar de Julianakade volgt. Qua verkeersveiligheid schieten de fietsers er waarschijnlijk niets mee op.